Actavis Turkey

A Bold New Allergan

Actavis Allergan
Actavis, Allergan’ı Satın Alarak $23 Milyar Gelir ile Uluslararası Büyümede İlk 10 İlaç Şirketinden Birini Oluşturuyor.

BASIN ODASI

Haber arşivi